Wat doet Stichting HEW?

Stichting HEW heeft een programma ontwikkeld om (ex)gedetineerde voor te bereiden op zijn re-integratie en participatie.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
- trainen in cognitieve vaardigheden;
- trainen arbeidsethiek;
- het op orde brengen van de vijf leefgebieden;
- het verzorgen van (gecertificeerde) vakopleidingen;

In overleg met de opdrachtgever kan Stichting HEW zowel intra- als extramuraal worden ingezet.

De deelnemer wordt daarmee begeleid naar het (her)vinden van zijn plek in de maatschappij.

Wat houdt deze aanpak in?

 • Intern en extern kan deze aanpak vorm krijgen door toepassing van de door HEW ontworpen methodisch kader;
 • Het methodisch kader is opgebouwd in een aantal modules zoals: cognitieve vaardigheden, zelfreflectie, arbeidsethiek, sociale vaardigheden, sollicitatietraining en opstellen CV;
 • In dit methodisch kader wordt gebruik gemaakt van een aantal tools om de deelnemer te trainen in: de 4 G’s, overtuigingen en ontdekken en inzetten van (eigen) talenten;
 • Zowel intra- als extramuraal kan HEW ingezet worden om de deelnemer te assisteren bij het op orde brengen van de vijf leefgebieden: ID, huisvesting, SHV, inkomen en zorg;
 • Tijdige inzet van het op orde brengen van de vijf leefgebieden in de re-integratie voorbereiding, heeft als voordeel dat bij calamiteiten adequaat gereageerd kan worden;
 • Daarnaast kan de deelnemer geschoold worden in een vak, tijdens de uitvoering van het methodisch kader kijken wij naar de passie en de talenten van de deelnemers; deze vormt de basis voor de aangeboden opleidingen.
Rob Guman Upload Robbert Guman en Stichting HEW en Rob Guman en Robbert Guman en Stichting HEW

De vijf leefgebieden in cijfers.

Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratiebureau ex-gedetineerden
Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratiebureau ex-gedetineerden

Invulling van de 5 leefgebieden

Met het nazorg/re-integratiebeleid zetten het ministerie van V en J, gemeenten en ketenpartners zich in om de terugkeer van gedetineerden vanuit detentie naar de samenleving in goede banen te leiden. Het doel daarvan is dat de kans op recidive zo klein mogelijk is en overlast wordt voorkomen. Het nazorg/re-integratiebeleid is gericht op vijf basisvoorwaarden. Op dit moment zijn deze bij verlating van detentie niet volledig ingevuld, wat de kans op recidive ernstig vergroot.

Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratiebureau ex-gedetineerden

Kans op recidive bij niet invullen 5 leefgebieden

Mede doordat deze basisvoorwaarden niet volledig ingevuld zijn, recidiveert 47,% en belandt 29% binnen 2 jaar opnieuw in de cel. Naarmate meer aan de basisvoorwaarden wordt voldaan (en aan andere criminogene factoren wordt gewerkt), is de kans dat een ex-gedetineerde recidiveert kleiner, zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken. Aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratiebureau ex-gedetineerden
Voor wie zijn wij er?
 1. De stichting HEW is er voor elke ex-gedetineerde die geen betaald werk heeft maar een uitkering.
 2. Ook zijn wij er voor gedetineerden die op korte termijn vrijkomen en nog geen baan in het vooruitzicht hebben.
 •    HEW zet zich in om ex-gedetineerden voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij;
 •    Intern kan deze voorbereiding vorm krijgen door het programma dat door HEW is ontworpen;
 •    De deelnemer wordt getraind op zijn cognitieve vaardigheden, zelfreflectie en arbeidsethiek;
 •    HEW maakt gebruik van de 4 G’s, overtuigingen en ontdekken van (eigen) talenten en inzet daarvan;
 •    In de voorbereiding kan HEW (ook) ingezet worden voor het uitwerken van de 5 leefgebieden.
Contact Informatie:
Sluit Menu