Welkom bij Stichting HEW

Help Ex-gedetineerden op Weg

Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert

Wie zijn wij?

De stichting Help Ex-gedetineerden op Weg is een organisatie die zich wil inzetten om ex-gedetineerden te begeleiden op hun weg naar sociale inclusie.

 

Het hervinden van een plek in de maatschappij,

die zij om welke reden dan ook zijn verloren.

Hiervoor is een programma ontwikkeld, dat de deelnemer met inzet van eigen overtuiging en reflectie en gebruik makend van de eigen talenten, begeleidt in dit proces.

Het programma reikt de deelnemer tools aan om te resocialiseren en te participeren op de arbeidsmarkt

Achtergrond

Elk jaar keren ongeveer 33.000 ex-gedetineerden terug in de maatschappij. Een groot deel van deze groep heeft geen werk en is afhankelijk (54%) van een uitkering.

Dat resulteert in ongeveer 18.000 ex-gedetineerden die afhankelijk zijn/worden van een uitkering.

Ondanks alle programma’s (Naar een veiliger samenleving (2002), Veiligheid begint bij voorkomen (2007)), wordt deze groep niet afdoende geholpen.

De recidive is erg hoog, nl. 47% en ruim 29% keert binnen 2 jaar weer terug in detentie (9.570 ex-gedetineerden).

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie – DJI – 2016

Sociale Inclusie

De ex-gedetineerden zijn niet alleen,

wij kunnen deze doelgroep helpen zichzelf te (her)vinden,

te ontdekken welke talenten ze bezitten

om weer iets van hun leven te maken.

 

Professor Feuerstein en zijn collega’s Rand en 

Rynders zien de mens als een open systeem, 

open voor verandering.

 

Die mening deelt Stichting HEW en 

op basis hiervan werd een methodiek ontwikkeld 

om terugkerende ex-gedetineerde te assisteren 

in hun re-integratie en resocialisatie.

Introductie Oprichters

De oprichters van de stichting zijn ervaringsdeskundigen.
Hebben kennis en ervaring opgedaan bij re-integratie bureau’s:

- ex-gedetineerden geplaatst bij bedrijven;
- ex-gedetineerden begeleid tijdens de re-integratie;
- ervaring met risicojongeren;
- lid werkgroep Koersen en Kansen (Sociaal Werk NL);
- lid werkgroep Justitiële interventies;
- lid werkgroep EPEA (European Prisoner’s Education Association);
- projecten re-integratie ex-gedetineerden opgezet bij o.a.:
== het ministerie van Veiligheid en Justitie;
== de gemeente Rotterdam.

Voor wie doet Stichting HEW dit programma?

Het programma dat Stichting HEW heeft ontwikkeld is gericht op gedetineerden die in de voorbereiding zitten van hun re-integratie. Door het volgen van dit programma wordt de gedetineerde optimaal voorbereid op zijn rol en verantwoordelijkheden bij terugkeer in de maatschappij. De tools die hem in het programma worden aangereikt bieden hem kansen om de rol van zoon/ vader/ familielid in optima forma op te pakken.

Stichting HEW kan door elke organisatie binnen of buiten de justitiële keten worden ingezet om gedetineerden voor te bereiden op hun re-integratie. Ook in de nazorg kan HEW een rol van betekenis spelen indien bij de nazorg blijkt dat bijvoorbeeld de vijf leefgebieden nog niet op orde zijn, of dat de dan ex-gedetineerde nog niet de vaardigheden bezit om een plaats te krijgen op de arbeidsmarkt.

Ook kan Stichting HEW ingezet worden om de achterban te begeleiden in het verwerkingsproces met de gedetineerde. Begeleiding, schouder, luisterend oor, weg naar herstel en gerichte hulpverlening verzorgen.

Meld je aan om ex-gedetineerden te helpen.

Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratiebureau ex-gedetineerden

U kunt zich bij ons aanmelden indien u op zoek bent naar een stageplek. U kunt de ex-gedetineerde voor een deel helpen met hun re-integratie. Op de contact pagina staan al onze gegevens.

Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratiebureau ex-gedetineerden

Ook kunt u zich bij ons aanmelden als mentor en een ex-gedetineerde onder uw hoede nemen. Bel ons en wij informeren u uitvoerig over deze dankbare taak.

Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratiebureau ex-gedetineerden

Als adoptieagent adopteert u een veelpleger of een risicojongeren die u nauwlettend in de gaten houdt totdat deze zijn leven betert. U onderhoudt ook het contact met de ouders

IN GESPREK MET:

Contact Informatie:
Sluit Menu