BEL ONS OP 06 - 21 10 10 27

Methodisch Kader Stichting HEW

Stichting HEW begeleidt de (ex)gedetineerde die zich wil voorbereiden op zijn terugkeer in de samenleving. In het programma worden hem tools aangereikt waarmee hij zijn plaats in de maatschappij  kan hervinden. Stichting HEW heeft een methodisch kader ontwikkeld die gebaseerd is op gedragsverandering, reflectie, overtuigingen en arbeidsethiek. Hiermee wordt de deelnemer getraind in het nemen van zijn verantwoordelijkheid en wordt zijn zelfbeeld bijgesteld.

Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratiebureau ex-gedetineerden

Inhoud Methodisch Kader

 

Het methodisch kader die door HEW is ontwikkeld is gericht op de training van bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid en aanleren van positieve gedachten die de deelnemer verder op weg helpen om te (kunnen) reflecteren. In de training wordt ook gewerkt met overtuigingen waarmee de deelnemer naast de reflectie leert om belemmerende en stimulerende overtuigingen te herkennen en daarop te acteren.

De training wordt langs de volgende modules opgezet;

– Overtuigingen;

– De vier G’s : Gedrag, Gevoel, Gevolg, Gewenst;

– Denk niveaus volgens Bateson;

– 21e Eeuwse vaardigheden;

– Emoties en escalaties;

– Reflectie;

– Vermijdingsgedrag;

– Arbeidsethiek en de rol in een organisatie;

– Verantwoordelijkheid naar gezin/achterban.

DE 3 STADIA PROGRAMMA HEW

Rob Guman Upload Robbert Guman en Stichting HEW
Rob Guman Upload Robbert Guman en Stichting HEW

Reflecteren

- Koppeling met deTrajectbegeleiders
- De 5 leefgebieden aanpakken
- Eigenwaarde teruggeven

Rob Guman Upload Robbert Guman en Stichting HEW

Motiveren

- Sociale trainingen
- Cognitieve trainingen
- Vaktrainingen met officieel certificaat

Rob Guman Upload Robbert Guman en Stichting HEW

Participeren

- Bereid te werken
- Met werkbegeleiding en advies
- Met een opleiding inclusief certificaat

Contact Informatie:
Sluit Menu