Fasering Programma Stichting HEW

De programma's van Stichting Help Ex-gedetineerden op Weg zijn divers en flexibel. U kunt binnen de inrichting of buiten de inrichting gebruik maken van onze diensten. Het oppakken van de 5 leefgebieden, het toepassen van ons methodisch kader, vak opleidingen. Alles kan gecombineerd worden of separaat worden aangeboden.

Een programma wordt gefaseerd in drie trajecten:

1De selectie van de kandidaten
2De opleidingen, examens en certificering
3De arbeidstoeleiding & begeleiding

Fasering

Het programma van HEW is opgesteld in drie fasen en heeft als doel in elke fase tijdig en transparant over de voortgang van de training te rapporteren naar de opdrachtgever.
Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratieburo ex-gedetineerden
Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratiebureau ex-gedetineerden

Fase 1. Selectie van kandidaten

In overleg met de opdrachtgever wordt aan de hand van een aantal criteria het profiel van de deelnemer opgesteld met de procesbegeleider. Dit zorgt ervoor dat elke kandidaat de juiste hulp en opleidingen krijgt. Dit verhoogt de slagingskans, waarbij niet alleen de deelnemer gebaat is.

Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratiebureau ex-gedetineerden

Fase 2. Opleidingen

Op basis van de voortgang van de trainingen en het profiel van de deelnemer wordt deze gekoppeld aan een trajectbegeleider. De procesbegeleider en trajectbegeleider stellen dan vast en rapporteren aan de opdrachtgever welke volgende stap de deelnemer dient te nemen in zijn re-integratieproces

Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratiebureau ex-gedetineerden

Fase 3. Extra ondersteuning

Na de opleidingen wordt met de opdrachtgever besloten welk traject de deelnemer vervolgens in gaat;

  • Volgen nazorgtraject (herintreding);
  • Volgen van extra training(en);
  • Gereed voor deelname aan de arbeidsmarkt.

Meer
informatie
programma

Indien u meer informatie over het programma en de trajecten van de Stichting HEW wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen. Wij informeren u direct en denken graag met u mee.

Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratieburo ex-gedetineerden
Contact Informatie:
Sluit Menu