Kernwaarden Programma HEW

Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert

De kernwaarden voor het Programma van de Stichting HEW vertegenwoordigen de waarden die in acht genomen dienen te worden door alle deelnemers aan het programma. Wijzelf als de Stichting HEW, de opdrachtgever(s), de samenwerkende bedrijven en alle kandidaten.

Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van ons programma. Ze verschaffen hou vast aan de mensen die participeren in het programma. Hun houding en gedrag worden erdoor bepaald.

 

 Met deze kernwaarden kunnen wij het programma gezamenlijk succesvol uitvoeren.

Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratiebureau ex-gedetineerden

Kernwaarden Stichting HEW

HEW gelooft in de modificeerbaarheid van de mens. We hebben allemaal talenten en interesses, die op grond van achtergrond en aanmoediging wel of niet ontdekt en ontwikkeld worden. Er zijn veel mensen in onze maatschappij die om welke reden dan ook een bepaalde achterstand hebben.

Binnen de doelgroep van HEW is een diversiteit aan personen. Ook die welke binnen de categorie van LVB (licht verstandelijke beperking) wordt ondergebracht. HEW duidt dit ook als personen met een achterblijvend prestatieniveau. Door met name te werken aan reflectie en overtuigingen is in het methodisch kader van HEW ruimte om met deze doelgroep te oefenen om hun talenten en interesses te ontdekken en uit te werken. Door deze twee elementen te combineren acht HEW de kans op een duurzamer succes op de arbeidsmarkt en hierdoor in hun privé leven groter.

Stichting HEW beste re-integratie buro ex-gedetineerden Rob Guman en Robbert Guman Stichting HEW Rob Guman en Robbert Guman beste re-integratieburo ex-gedetineerden
Contact Informatie:
Sluit Menu